Frozen

얼음왕국의 여왕이 착용할 것 같은 비쥬얼의 화려한 하늘색 앤틱 귀걸이
14,900원 17,500원
기본 할인2,600원
수량
품절된 상품입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frozen

 

Product Story

얼음왕국의 여왕이 착용할 것 같은 비쥬얼의 화려한 하늘색 앤틱 귀걸이

 

Basic Product Spec. 

♥ 바잉제품

♥ 침: 티타늄

♥ 은침 변경: 불가

♥ 귀찌 변경: 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frozen

14,900원 17,500원
추가 금액
수량
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림